Điểm trường Pá Khoang, trường mầm non xã Pha Mu cho trẻ tham gia nhổ cỏ chăm sóc vườn rau xanh và nhặt là cây trong sân lớp học.

,Để đảm bảo an toàn thực phẩm cho trẻ nhất là cung cấp cho trẻ nguồn rau sạch luôn được nhà trường quan tâm và chú trọng.Việc vệ sinh sạch sẽ ngoài lớp học cũng rất quan trọng tạo cho trẻ một môi trường vui chơi sạch sẽ, Giáo viên đã cho trẻ cùng tham gia các hoạt động trải nghiệm thực tế như nhổ cỏ, tưới nước chăm sóc cho vườn rau xanh và cho trẻ nhặt lá cây trên sân trường để cho trẻ viết được môi trường xanh sạch đẹp. Ngoài được trải nghiệm công việc hàng ngày chăm sóc vườn rau ra còn giúp trẻ biết được nguồn rau ăn hàng ngày của trẻ trên lớp là do trẻ chăm sóc và làm ra. Qua các hoạt động trải nghiệm trẻ lĩnh hội được các kỹ năng tự phục vụ, kĩ năng giao tiếp hoạt động nhóm...Trẻ được hiểu biết hơn thế giới xung quanh hình thành cho trẻ thói quen tự phục vụ từ khi còn nhỏ.

                                                                   Dưới đây là một số hình ảnh minh họa