Hoạt động góc - một trong những hoạt động bé yêu thích nhất khi ở trường mầm non. Hoạt động góc là một trong những hoạt động hàng ngày mà trẻ được tham gia tại trường mầm non. Hoạt động góc là một trong những phương tiện  giúp trẻ phát triển toàn diện về các mặt: Ngôn ngữ, nhận thức, thể chất, thẩm mỹ, phát triển tình cảm và kỹ năng xẫ hội.

            Hoạt động góc không chỉ nhằm tạo ra sản phẩm mà còn để thỏa mãn nhu cầu được chơi được trải nghiệm của trẻ. Trẻ tự nguyện chơi khi đã chọn góc chơi, trẻ chơi theo sự gợi mở, và hướng dẫn của cô khi tham gia vào trò chơi. Trẻ chơi chủ yếu do nhu cầu và khả năng của trẻ nhưng vẫ có sự định hướng, gợi ý của cô giáo. cô giáo đóng vai trò là người bạn cùng tham gia trong quá trình chơi của trẻ.

            Trẻ tham gia vào các góc chơi ở lớp như: Bé tập làm kỹ sư, Góc phân vai: Nấu ăn, Bác sĩ, Góc âm nhạc, ...Ở mỗi góc chơi đều được học những kiến thức, kỹ năng khác nhau và quan trọng hơn là trẻ có cơ hội được thể hiện mình  và biết liên kết các góc chơi với nhau.

             Và sau đây là một số hình ảnh trong hoạt động góc lớp ghép 2,3,4,5 tuổi khi tham gia chơi.

 

        Sau khi chơi xong các bé đến góc xây dựng để quan sát công trình của các bạn. Kỹ sư trưởng giới thiệu về công trình của mình.