Thực hiện theo công văn 287/KH-PGD&ĐT về Hướng dẫn tổ chức hoạt động giáo dục STEAM cho trẻ mầm non” cho Giáo viên mầm non, ngày 22- 24/ 04/2022 trường mầm non xã Pha Mu đã cử 1 cán bộ quản lý và 1 giáo viên trực tiếp tham gia lớp tập huấn.

Giáo dục huyện Than Uyên đang trong giai đoạn đổi mới chương trình đào tạo từ bậc mầm non đến trung học phổ thông theo hướng chú trọng thực hành, tập trung hình thành và phát triển năng lực cho người học. Một trong những định hướng về phương pháp giáo dục quan trọng mà Chương trình giáo dục phổ thông đề cập đến là giáo dục STEM và STEAM, phương pháp học tập chủ yếu dựa trên thực hành và các hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Điều này càng quan trọng và có ý nghĩa thiết thực đối với bậc học mầm non.

 Dự giờ tập trung, chia sẻ, thảo luận, Phân tích các thành tố STEAM trong bài giảng, tham quan học hỏi cách trang trí góc STEAM tại các trường Mường Than, Thị Trấn, Mường Cang. Thảo luận, chia sẻ, thực hành các hoạt động STEAM tại trường TH Mường Cang.

DƯỚI ĐÂY LÀ MỘT SỐ HÌNH ẢNH