Ngày 03/08/2022 Chi bộ trường MN Pha Mu kết hợp với Trường TH&THCS xã Pha Mu, tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới cho 2 đồng chí đoàn viên ưu tú. Lò Thị Lả và Giàng Văn Kim.

Tự ý thức là một cán bộ công chức luôn luôn phấn đấu, rèn luyện xây dựng cho bản thân một động cơ đúng đắn, một mục đích là góp công sức vào mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng đề ra. Bên cạnh đó, thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng, đấu tranh khắc phục mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân thực dụng, gương mẫu trong mọi công việc.

Với nguyện vọng là được trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam để góp công sức nhỏ bé của mình để xây dựng đất nước, xây dựng sự nghiệp cách mạng trong thời kì mới. Trong quá trình công tác, bản thân các đồng chí luôn tu dưỡng, rèn luyện, phẩm chất đạo đức, giữ gìn lối sống trong sáng, lành mạnh, tác phong đúng mực, tôn trọng sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành mọi nghị quyết của Đảng, đường lối chính sách của Nhà nước.

DƯỚI ĐÂY LÀ MỘT SỐ HÌNH ẢNH

Đ/C Lò Thị Lả đọc đơn xin vào Đảng

Đ/C Bí thư chi bộ Trao quyết định kết nạp đảng viên mới

Đảng viên mới đọc lời tuyên thệ

Đ/C Hà Thị Kim Khuyến bí thư chi bộ phát biểu, động viên, giao nhiệm vụ cho đảng viên mới 

Chi bộ 2 trường MN, TH&THCS xã Pha Mu cụp ảnh lưu niệm